Playground Earth®

Disclaimer

Copyright © Playground Earth®

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze website en het preview e-boek liggen bij Playground Earth® - SanYeDo® en haar licentiegever. Het is dan ook niet toegestaan om enig beeldmateriaal op welke wijze dan ook te gebruiken of hergebruiken. Daarentegen is het wel toegestaan om tekst(gedeeltes) te gebruiken mits deze voorzien worden van de bronvermelding: www.PlaygroundEarth.eu. Commercieel (her)­gebruik van deze website en/of het e-boek is nadrukkelijk verboden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze website en het preview e-boek de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de auteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de directe of indirecte gevolgen hiervan.